Begrippenlijst en afkortingen SEO en SEA

Advertentiegroep

Google SEA

Een advertentiegroep bevat een of meer advertenties met vergelijkbare doelen. Iedere campagne bestaat uit één of meer advertentiegroepen. Je gebruikt een advertentiegroep om de advertenties in te delen op basis van een gemeenschappelijk thema.

Algoritme

Een algoritme is stelsel van regels waaraan een zoekmachine zich houdt bij het analyseren van internetpagina’s en het weergeven van het resultaat.

ROAS

Return On Ad Spent

Dit is een marketingformule om de effectiviteit van een advertentiecampagne te meten. ROAS helpt om uit te zoeken welke advertenties werken en je ze zou kunnen verbeteren. De essentie is om een balans te vinden tussen de kosten van adverteren, de zichtbaarheid van de advertentie en het gebruik van je product of dienst.

SERP

Search Engine Result Page

De SERP zijn de pagina’s en de advertenties die je ziet wanneer je een zoekwoord intypt in de zoekbalk van Google.

© Copyright - Fred Burggraaf